Изследвания жени

Гинекологични консултации и прегледи Цена Биохимия Цена
Консултация  20 лв. Общ белтък 3 лв.
Ехография (вагинална и абдоминална) 35 лв. Албумин 3 лв.
Консултация + ехография  40 лв. Глюкоза 3 лв.
Ехография многоплодна бременност 40 лв. Урея 3 лв.
Кардиотокографско изследване 27 лв. Креатинин 3 лв.
Микробиологично изследване на влагалищен секрет 27 лв. ALAT 3 лв.
Микробиологично изследване за Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum 36 лв. ASAT 3 лв.
Цитонамазка (PAP) 21 лв. Хематологични изследвания
Chlamydia trachomatis (PCR) 35 лв. Пълна кръвна картина (ПКК) 4 лв.
Микоплазми/Уреаплазми (PCR)   Диференциална кръвна картина (ДКК) 4 лв.
Тиреоидни хормони и антитела СУЕ 2 лв.
FT4 19 лв. Определяне на кръвна група 12 лв.
TSH (Тиреотропен хормон)  19 лв. Инфекциозни причинители
TAT (Анти-тиреоглобулин)  19 лв. Chlamydia trachomatis IgG 21 лв.
МАТ(Анти-TPO) 19 лв. Chlamydia trachomatis IgA 21 лв.
Полови хормони HIV (Anti-HIV-1,2) 16 лв.
Prolactin 19 лв. Хепатит В (HBsAg) 16 лв.
Progesterone 19 лв. Хепатит В (Anti-HBc IgM) 21 лв.
FSH 19 лв. Хепатит С (Anti-HCV-Ab) 21 лв.
LH 19 лв. Сифилис (Wasserman) 16 лв.
Estradiol (E2) 19 лв. Rubella IgM 25 лв.
Testosterone 19 лв. Rubella IgG 25 лв.
DHEA – S 19 лв. Toxoplasma gondii IgG 18 лв.
AMH 50 лв. Toxoplasma gondii IgM 18 лв.
Inhibin B 65 лв. Изследвания на урина
Кръвен тест за бременност (β-hCG) 21 лв. Урина + седимент 4 лв.
Антифософолипидни антитела/Автоантитела Количество белтък 4 лв.
Анти-кардиолипин IgG 27 лв. Билирубин 1 лв.
Анти-кардиолипин IgM 27 лв. Уробилиноген  1 лв.
Анти-нуклеарни антитела (ANA) 35 лв. Генетични изследвания
C-реактивен протеин (CRP) 10 лв. Пет фактора за вродена тромбофилия  160 лв.
Коагулация Ранен биохимичен скрийнинг 50 лв.
Протромбиново време (PT) 4 лв. Късен биохимичен скрийнинг 50 лв.
Активирано парциално тромбопластиново време (аPTT) 4 лв. Хромозомен анализ 160 лв.
Тромбиново време 4 лв. Други  
Fibrinogen 4 лв. Изготвяне на епикриза 15 лв.
Време на кървене 4 лв. Подготовка на документи за ЦАР 22 лв.
Време на съсирване 4 лв. Изготвяне на друга медицинска документация 10 лв.
Имунологични изследвания
Антинуклеарни антитела (ANА) титър  23 лв. Анти фосфолипиден скрининг IgG 23 лв.
Витамин Д 26 лв. Анти фосфолипиден скрининг IgM 23 лв.
NK  клетки (CD3+/CD16+CD56+) 55 лв. Вземане на кръв 2 лв.

Изследвания жени

Цени на изследвания при жената

Още...

Изследвания мъже

Цени на изследвания при мъжа

Още...

Гинекологични манипулации

Цени на Гинекологични и други манипулации

Още..

Асистирана репродукция

Цени на асистирана репродукция

Още...
Адрес
България
гр.Стара Загора
ул. „Света Троица“ 152.
До западния вход на църквата "Света Троица"

ivftrakia@abv.bg
 +359- 0886 474 665 
+359- 042 95 77 75

Работно време
Пон - Пт08:00 - 18:00