Гинекологични манипулации Цена Криоконсервация (замразяване) на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони Цена
Хистеросалпингосонография 170 лв. Криоконсервация  на сперматозоиди 165 лв.
Трансвагинална аспирация на яйчникова киста 380 лв. Замразяване  на яйцеклетки /ембриони до 3 бр. 220 лв.
Абразио 200 лв. Замразяване на яйцеклетки /ембриони до 6 бр. 270 лв.
Полипектомия 200 лв. Замразяване на яйцеклетки/ембриони до 9 бр. 400 лв.
Серклаж 360 лв. Замразяване на яйцеклетки /ембриони  > 9 бр. 700 лв.
Дилатация на цервикален канал 150 лв. Съхранение на сперматозоиди/яйцеклетки/ембриони  
Биопсия на ендометриум 100 лв.
Поставяне на спирала 55 лв. Съхранение за 6 месеца 180 лв.
Отстраняване на спирала 35 лв. Съхранение за 9 месеца 270 лв.
Биопсия 60 лв. Съхранение за 1 година 360 лв.
Хистология 50 лв. Съхранение за 2 години 600 лв.
Пункция при хиперстимулация 380 лв. Съхранение за 3 години 900 лв.
Сваляне на конци от оперативна рана 20 лв. Съхранение за 4 години 1100 лв.
Асистирана репродукция   Съхранение за 5 години 1300 лв.
Размразяване на яйцеклетки/ембриони 200 лв.
Автоложна (партньорска) инсеминация 470 лв. Манипулации и терапия  
Автоложна (партньорска) реинсеминация 130 лв. Венозно вливане на Immunovenin-intact 5% IgG 100 лв.
Донорска инсеминация 730 лв. Венозно вливане на Intralipid/Lipovenoes 70 лв.
Донорска  реинсеминация 240 лв. Вливане на Immunovenin-intact 5% IgG   + Intralipid/Lipovenoes 140 лв.
Ин витро процедури и манипулации   Проба за поносимост на антибиотик (еднократно) 20 лв.
Класическо ин витро оплождане (IVF) и ембриотрансфер 2700 лв. Венозно вливане 20 лв.
Интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоид (ICSI) и ембриотрансфер 2950 лв. Поставяне на венозна инжекция 10 лв.
IVF и ембриотрансфер на лимитиран стимулиран цикъл 1700 лв. Поставяне на мускулна инжекция 5 лв.
Поставяне на подкожна инжекция 3 лв.
ICSI и ембриотрансфер на лимитиран стимулиран цикъл 2100 лв. Поставяне на периферен венозен източник 10 лв.
Вземане на кръв 2 лв.
Ембриотрансфер 400 лв.

* Забележка:

В цената на IVF/ICSI-ET за всеки цикъл се включват:

  • УЗИ и консултации с акушер-гинеколог по време на стимулация;
  • Хормонални изследвания по време на стимулация;
  • Фоликулна пункция;
  • Ин витро оплождане (IVF/ICSI);
  • Ембриотрансфер;
  • Анестезия при фоликулна пункция.
Използване на донорски сперматозоиди за IVF/ICSI 600 лв.
PESA/TESE/TESE 1300 лв.
Подбор, подготовка и синхронизация на цикъл в донорска програма 900 лв.
Допълнителна анестезия при ембриотрансфер 120 лв.
WEB:Ин витро България