Гинекологични манипулации Цена Криоконсервация (замразяване) на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони Цена
Хистеросалпингосонография  170 лв. Криоконсервация  на сперматозоиди 165 лв.
Трансвагинална аспирация на яйчникова киста 380 лв. Замразяване  на яйцеклетки /ембриони до 3 бр. 420 лв.
Абразио 200 лв. Замразяване на яйцеклетки /ембриони до 6 бр. 550 лв.
Полипектомия 200 лв. Замразяване на яйцеклетки/ембриони до 9 бр. 650 лв.
Серклаж 360 лв. Замразяване на яйцеклетки /ембриони  > 9 бр. 800 лв.
Дилатация на цервикален канал 150 лв. Съхранение на сперматозоиди/яйцеклетки/ембриони  
Биопсия на ендометриум 100 лв.
Поставяне на спирала 55 лв. Съхранение за 9 месеца 270 лв.
Отстраняване на спирала 35 лв. Съхранение за 1 година 360 лв.
Биопсия 60 лв. Съхранение за 2 години 600 лв.
Хистология 50 лв. Съхранение за 3 години 900 лв.
Пункция при хиперстимулация 380 лв. Съхранение за 4 години 1 100 лв.
Сваляне на конци от оперативна рана 20 лв. Съхранение за 5 години 1 300 лв.
Асистирана репродукция   Размразяване на яйцеклетки/ембриони 200 лв.
Автоложна (партньорска) инсеминация 470 лв. Манипулации и терапия  
Автоложна (партньорска) реинсеминация 130 лв. Венозно вливане на Immunovenin-intact 5% IgG 100 лв.
Донорска инсеминация 730 лв. Венозно вливане на Intralipid/Lipovenoes 70 лв.
Донорска  реинсеминация 240 лв. Вливане на Immunovenin-intact 5% IgG      140 лв.
+ Intralipid/Lipovenoes
Ин витро процедури и манипулации   Проба за поносимост на антибиотик (еднократно) 20 лв.
Класическо ин витро оплождане (IVF) и ембриотрансфер 2 700 лв. Венозно вливане  20 лв.
Интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоид (ICSI) и ембриотрансфер 2 950 лв. Поставяне на венозна инжекция 10 лв.
IVF и ембриотрансфер на лимитиран стимулиран цикъл 1 700 лв. Поставяне на мускулна инжекция 5 лв.
Поставяне на подкожна инжекция 3 лв.
ICSI и ембриотрансфер на лимитиран стимулиран цикъл 2 100 лв. Поставяне на периферен венозен източник 10 лв.
Вземане на кръв  2 лв.
Ембриотрансфер 450 лв. * Забележка:
В цената на IVF/ICSI-ET за всеки цикъл се включват:
·       УЗИ и консултации с акушер-гинеколог по време на стимулация;
·       Хормонални изследвания по време на стимулация;
Използване на донорски сперматозоиди за IVF/ICSI 600 лв. ·       Фоликулна пункция;
PESA/TESА 1 300 лв. ·       Ин витро оплождане (IVF/ICSI);
Подбор, подготовка и синхронизация на цикъл в донорска програма 900 лв. ·       Ембриотрансфер;
Допълнителна анестезия при ембриотрансфер 120 лв. ·       Анестезия при фоликулна пункция.
WEB:Ин витро България